Dolly Natural Bolha és kullancsriasztó nyakörv kutyák részére piros 75cm
In stock
Dolly Natural bolha- és kullancsriasztó nyakörv kutyák részére
Terméknév: Dolly Natural bolha- és kullancsriasztó nyakörv kutyák részére
Biocid terméktípus, termékforma: 19. terméktípus, riasztó hatású nyakörv.
Gyártja: Animall Professional Care Kft. (telephely: 2376 Hernád, Fő u. 183.
M: +36-20-852-6464, e-mail: a.p.c.kft@gmail.com
Forgalmazó: Alpha-Vet Állatgyógyászati, Kft., 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Vevőszolgálat: +36-22/516-402, -403, -408, -409, e-mail: vevoszolgalat@alpha-vet.hu,
Hatóanyag: Gerániol 1,7 g/100 g (CAS szám: 106-24-1),
Felhasználási terület: Bolha- és kullancsriasztó hatás kifejtése kutya testfelületén.
Felhasználási kör: Lakossági felhasználásra
Célállat: kutya
Célszervezetek: bolha, kullancs
Adagolás, alkalmazás, hatástartósság: Használat előtt bontsuk ki a hermetikusan záró csomagolást és vegyük ki
a nyakörvet. Helyezzük az állat nyakára úgy, hogy két ujjunk a nyakörv alá férjen. Csatoljuk be a nyakörvet, majd a
feleslegesen lelógó részt vágjuk le. A nyakörv folyamatos viselés esetén 90 napig elriasztja a bolhákat, 38 napig a
kullancsokat. Nyáron 40°C hőmérséklet esetén hatékonysága csak 38 napig garantált. A kutya fürdetése, úsztatása
előtt vegyük le a nyakörvet, és csak a bőr és szőrzet megszáradása után helyezzük vissza.
Eltarthatóság és tárolás: 18 hónapig eltartható az eredeti csomagolásban, 25°C alatti hőmérsékleten tárolható.
Magas hőmérséklettől és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol kell tartani.
Veszélyt jelző piktogramok: Nem jelölésköteles
Figyelmeztető mondatok: EUH208 Gerániol-t, methylchloroisothiazolinone-t, methylisonthiazolinone-t tartalmaz.
Allergiás reakciót válthat ki. EUH2010 Kérésre biztonsági adatlap kapható.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P262 Használat előtt olvassa el
a címkén közölt információkat. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni. P270 A termék
használata közben tilos enni, inni, vagy dohányozni.
Figyelmeztetés: Kizárólag külsőleges alkalmazásra. Ne használja a terméket 2 hónaposnál fiatalabb állatokon.
Egyéni bőrérzékenység előfordulása esetén vegyük le a nyakörvet az állatról. Használat után szappannal és bő
vízzel kezet kell mosni.
Kiszerelési egységek: 1 nyakörv aromazáró PE fóliában és kartondobozban.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: Nem szükséges.
Elsősegélynyújtás: Belégzés estén: Nem életszerű expozíció. Bőrrel való érintkezés esetén: Alaposan mossa le
az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel. Viszketés, bőrpirosság esetén kérje ki orvosa tanácsát. Szembe jutás
esetén: Nem releváns expozíció. Vegyszerek szembejutása esetén a szemét öblögetni szükséges legalább 5 percig
a szemhéjak széthúzása és szemgolyó mozgatása közben. Távolítsa el az esetleges kontaktlencséket és folytassa
az öblögetést. Panasz estén forduljon szemész szakorvoshoz. Lenyelés esetén: Nem életszerű expozíció. A biocid
termék használata előtt olvassa el a biztonsági adatlapot. Az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
telefonszámai: +36 1-476-6464, +36 80-201-199.
Hulladékkezelés: A termék csomagolóanyagát, maradékát és hulladékát a hatályos helyi rendeletek szerint kell
ártalmatlanítani.
Környezetvédelmi előírások: Gátoljuk meg a termék szétfolyását, akadályozzuk meg, hogy felszíni víztestekbe,
talajba, csatornarendszerbe, lefolyóba, vízelvezetőbe, talajvízbe jusson.
Szennyezés-mentesítés: A kiszóródott termékkel történő érintkezést kerüljük, szedjük, gyűjtsük össze, helyezzük az
összegyűjtött terméket megfelelő címkével ellátott zárható hulladékgyűjtő tartályba és küldjük a helyi előírásoknak
megfelelő ártalmatlanításra.
Lejárati idő: Lásd a kiszerelésen.
Gyártási idő/gyártási tételszám: Lásd a kiszerelésen.
A forgalomba hozatali engedély száma:
218/B/2016 NÉBIH ÁTI
1 190 Ft
Comparison
To Favourites
Recommend
Print
Question about the product